Venskabsforeningen Danmark Mali er lukket

Venskabsforeningen Danmark Mali blev lukket på en ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2015. Vi fortsætter som et uformelt netværk på Facebook Mali Nyt  hvor folk med interesse for Mali kan dele og diskutere alt om Mali.

En del af Venskabsforeningens medlemmer er fortsat i foreningen International Kontakt, som også har projekter og oplysningsaktiviteter i og om Mali.

Tak for de 20 år foreningen eksisterede!

Læs referater fra de seneste generalforsamlinger, hvor det blev besluttet af lukke foreningen.

Posted in Foreningsnyt | Tagged | Leave a comment

Ekstraordinær Generalforsamling og diskussion om lukning af Venskabsforeningen Danmark

Mandag den 21. september – 2015 kl. 19.00 mødes medlemmer af Venskabsforeningen Danmark Mali for at diskutere foreningens fremtid.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted hos

DanAfrika Kultur, Nordre Fasanvej 192-194, kld., 2000 Frederiksberg

På den seneste generalforsamling den 1. juni 2015 var der kun mødt et enkelt medlem op ud over bestyrelsen. Det var ikke muligt at vælge personer til alle poster i bestyrelsen. Vi er alle travle mennesker, og vi tager derfor konsekvensen af manglende tid og energi til at køre en forening. Som I kan læse i referatet for generalforsamlingen diskuterede generalforsamlingen forskellige muligheder for foreningen. Det er dem, medlemmerne skal tage stilling til på denne ekstraordinære generalforsamling.

Derfor er dagsordenen:

 1. Fortsættelse af foreningen.
  Dette forudsætter, at der er flere personer, som er villige til at træde ind i bestyrelsen og tage del i det administrative og praktiske arbejde. Hvis der er opbakning til dette punkt fortsætter generalforsamlingen med valg til bestyrelsen og diskussion af ideer til fremtiden.
 2. Medlemmer af Venskabsforeningen Danmark Mali tilbydes at indgå som individuelle medlemmer af foreningen International Kontakt.
  International Kontakt fortsætter sine Mali-aktiviteterne evt. med forslag fra nye medlemmer.  IK har i mere end 10 år haft betydelige aktiviteter i Mali og laver allerede en informationsindsats om Mali i form af elektroniske nyhedsbreve og et årligt trykt nyhedsbrev til foreningens medlemmer.  Desuden i form af foredrag og udstillinger i DK omkring forholdene i Mali med udgangspunkt i landsbyliv. Se www.iknet.dk  og www.filbleu.org.
  Forslag om yderligere Mali-aktiviteter fra evt. nye medlemmer vil have positiv bevågenhed
 3. At lukke Venskabsforeningen Danmark Mali.
  Formuen i foreningen bliver efter vedtægterne fordelt af den nuværende bestyrelse til formål, som lever op til § 2 ” Foreningens formal er at virke for gensidig oplysning og samarbejde mellem de to lande.”

Uanset om der fortsat eksisterer en venskabsforening eller ej, eksisterer Facebook-siden https://www.facebook.com/ malinyt.dk hvor alle har mulighed for at dele erfaringer og synspunkter om Mali.

Kommer du?

Af hensyn til planlægning og indkøb vil vi gerne vide, om du kommer. Giv besked på e-mail kontakt@malinyt.dk eller telefon 22 79 24 92 – senest torsdag den 17. september 2015

Fællesspisning
Klokken 18 serverer DanAfrika afrikansk mad. Giv besked om du ønsker at spise med senest torsdag den 17. september på e-mail kontakt@malinyt.dk eller telefon 22 79 24 92.

Posted in Foreningsnyt | Tagged , | Leave a comment

Visa til Mali

Du skal have et visum for at rejse ind i Mali. Det får du ved Malis ambassade i Berlin. Et visum koster 50 euro for en måned. Se priser på andre perioder her.

Tidligere kunne man få et visum i lufthavnen i Bamako. Men den mulighed eksisterer ikke længere, så vidt vi er oplyst. Du er velkommen til at dele dine erfaringer, hvis du har fået visum i lufthavnen i Bamako efter den 1. april 2015. Skriv til os på kontakt@malinyt.dk

Posted in Råd om rejser | Tagged , | Leave a comment

Generalforsamling 2015

Venskabsforeningen Danmark Mali holder ordinær Generalforsamling

Kom og få indflydelse på venskabsforeningens aktiviteter i Danmark og i Mali. Mød andre med interesse for Mali.

Mandag den 1. juni – 2015 kl. 19.00

Generalforsamlingen finder sted hos hos DanAfrika Kultur,
Nordre Fasanvej 192-194, kld., 2000 Frederiksberg

NB! Alle interesserede mødes klokken 18 til fælles spisning i restauranten Danafrika. Giv besked om du ønsker at spise med, så vi kan bestille mad til alle.

leg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab samt godkendelse af årsregnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Foreningens projekter samt planer for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
  Formand: Lise Blom, villig til genvalg
  Næstformand: Elsebeth Finnick, villig til genvalg
  Kasserer: Vakant
  Sekretær: Birgitte Bülow, ønsker ikke genvalg
  Menigt medlem: Maria Milland, villig til genvalg
  Supleant: Ronja Egsmose, ønsker ikke genvalg
  Revisor: Inger Krogh

8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen

Vær opmærksom på at forslag der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kommer du?

Af hensyn til planlægning og indkøb vil vi gerne vide, om du kommer. Giv besked på e-mail kontakt@malinyt.dk eller telefon 4083 5045 – senest torsdag den 28. maj 2015.

Posted in Foreningsnyt | Tagged , | Leave a comment

Generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark Mali 2014

Venskabsforeningen Danmark Mali holder sin årlige generalforsamling mandag den 26. maj – 2014 kl. 19.00.

Kom og få indflydelse og vær med til at sætte fokus på muligheder og udfordringer i Mali. Venskabsforeningen Danmark Mali har behov for, at du deltager i generalforsamlingen og deler din interesse, viden og dit engagement.

Der er stadig en krise i det nordlige Mali, og det internationale samfund sender milliarder af udviklingsmidler til Mali. Mali var engang kendt for fantastisk musik og tolerance. De seneste års begivenheder har overskygget det positive billede af Mali. Nu er landet kendt for Al Qaeda, narkosmugling og korruption. Hvis du kender Mali og landets befolkning, tænker du sikkert på alle de smilende, åbne og hårdtarbejdende mennesker, du har mødt.

Kan Venskabsforeningen Danmark Mali være med til at præge en positiv udvikling i Mali? Kan vi bidrage til et mere nuanceret billede af Mali i Danmark? Eller pege på mulighederne for danske organisationer og politikere, som uddeler støttekroner?

Venskabsforeningen Danmark Mali vil gerne gøre en forskel for Mali. Men vi har behov for dig og dine tanker og erfaringer. Vi har trofaste medlemmer, en smule penge til aktiviteter og et stort netværk i Danmark og i Mali. Derfor: Kom til generalforsamling!

Generalforsamlingen finder sted hos Danafrika Kultur, Nordre Fasanvej 192-194, kld., 2000 Frederiksberg

Vil du spise afrikansk mad, er det muligt at købe mad i Restaurant DanAfrika klokken 18.

Inden generalforsamlingen får du seneste nyt fra Mali. Hvordan ser situationen ud i Mali ud i dag?

Mali fik en ny demokratisk valgt præsident i sensommeren 2013. I december 2013 blev der valgt en ny Nationalforsamling. I april fik befolkningen virkelig noget at tale om, da der blev udpeget en ny premierminister. Det er Moussa Mara, leder af partiet Yelema, tidligere borgmester og byudviklingsminister.

Formand for venskabsforeningen Lise Blom giver en stemningsrapport fra Mali om dagligdagens udfordringer for befolkningen, og de nye muligheder den nye regering giver.

Derefter er der generalforsamling og rig mulighed for debat og meningsudveksling undervejs.

Dagsorden:
1)      Valg af dirigent og referent
2)      Formandens beretning
3)      Forelæggelse af årsregnskab samt godkendelse af årsregnskabet
4)      Foreningens budget herunder fastsættelse af kontingent
5)      Foreningens projekter samt planer for det kommende år
6)      Behandling af forslag a) og b) vedr. vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen (se bilag)
7)      Behandling af indkomne forslag
8)      Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
9)      Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen
Vær opmærksom på at forslag der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kommer du?
Af hensyn til planlægning og indkøb vil vi gerne vide, om du kommer. Giv besked på e-mail kontakt@malinyt.dk eller telefon 4083 5045 – senest torsdag den 22. maj 2014

Posted in Foreningsnyt | Tagged | Leave a comment